משפחות מארחות

כל אדם נולד עם גרעין טוב המיוחד לו.

לעיתים מצוקה רגשית, משפחתית,לימודית, התנהגותית או חברתית מקשה עליו לגלות את כוחו.אלא אם יגיע למקום שיעטוף אותו בחום, מקום שיגלה את הכוחות המיוחדים לו ויעזור לו לפתח אותם באהבה, בתבונה, ברגישות ובהתמדה.

כחלק מהשותפות באתגרים החברתיים של עם ישראל, האולפנה והישוב יצרו קהילה תומכת ומכילה, המאפשרת לנערות הזדמנות לרכישת כישורי חיים נורמטיביים, תוך התאמה ליכולת ההכלה של הישוב.מטרות הפרויקט: הקניית ערכי האמונה והמסורת.בניית זהות עצמית יציבה המאפשרת השתלבות בחיי הקהילה ובניית תא משפחתי נורמטיבי.  הקניית כישורי חיים נורמטיביים להשתלבות  בקהילה ובחברה. חיזוק מעורבות הישוב בקידום עשיית האולפנה והעמקת הקשר בין עובדי האולפנה, בנות האולפנה ותושבי הישוב.