פרסים ומדיה

לעשות טוב, באמונה.

פרס ארגון המורים

פרס יו״ר הכנסת

פרס החינוך הדתי

וידאו