הצטרפו כשותפים

לעשות טוב, באמונה.

מוזמנים לתרום ולקחת חלק באמצעות כרטיס אשראי

מוזמנים לתרום ולקחת חלק באמצעות אתר JGive

מוזמנים לתרום ולקחת חלק באמצעות עיגול לטובה

מוזמנים לתרום ולקחת חלק באמצעות One Israel Fund

ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית:

חשבון בנק 725099 סניף 180 בנק 52

באמצעות התרומה, אנו ממשיכים בעשיה ביתר עוז, ואתם שותפים פעילים בעשית טוב יומיומית – למאות נערות ומשפחות הזקוקים לעזרת כולנו.

תו מידות לאפקטיביות

אישור ניהול תקין 2022-2023