מרחב מקצועי

מאמרים וכתבות

טיפול בהפרעות אכילה במסגרת הפנימייה

מאמר מאת עו"ס טובי קרעי

במסגרת ניתוח נתונים של תוכנית הרף בשנת 2018 נערך מיפוי של הקשיים מהן סובלות הנערות בפנימייה ובו עלה  כי שיעור גבוה (כ-98%)  של נערות בפנימייה  עברו בשלבים שונים בחייהן פגיעה מינית, חלק ניכר  מהנערות (כ-25% )סובלות מהפרעות אכילה על סוגיהן השונים

בשל השיעור הגבוה של נערות הסובלות מהפרעות אכילה בפנימייה, בשנים האחרונות עלה צורך משמעותי בטיפול מותאם עבור נערות אלו. נעשו ניסיונות שונים להפנות את הנערות למסגרות ייעודיות להפרעות אכילה בתוך הקהילה, כגון מרפאות אכילה, מרכזי יום של קופות החולים  אולם ניסיונות אלו לא צלחו. נראה היה כי ישנו צורך להעניק לנערות טיפול מתאים בתוך מסגרת הפנימייה ולבנות מערך מותאם לשם כך. תפיסתה הטיפולית  של הפנימייה כוללנית המאמינה שהמענה הנכון לנערות הסובלות מהפרעת אכילה יינתן באופן הוליסטי בכל מרחבי החיים במסגרת. 

 ההבנה שלנו היא שהפרעת האכילה והטיפול בה כוללים רבדים שונים בחייה של הנערה ומתוך כך יש ליישם את הטיפול בסביבה בה היא נמצאת ולא במרפאות האכילה אשר בה לא מכירים את מורכבות הנערה ואת תפקודה היומיומי

לאחר ההבנה הראשונית של הצורך במענה ייעודי וכוללני לנערות הסובלות מהפרעות אכילה בתוך מסגרת הפנימייה ,החלטנו לצאת לדרך ולאחר פנייה לפיקוח במשרד הרווחה והתייעצות עימו נבנתה  תוכנית התערבות מתאימה.